Mã đăng ký sản phẩm:
PT003

Trà Phú Thịnh

Rating:
67% of 100

Hợp tác xã nông nghiệp Phú Thịnh

Địa chỉ: Thôn Phú Ninh 3, xã Phú Đình, Huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: 0963.721.135

Email: htxphuthinhtn@gmail.com

Website: htxphuthinh.com

Thông số sản phẩm
Write Your Own Review
Đánh giá sản phẩm:Trà Phú Thịnh

To Top